სკანდალური დოკუმენტი - ვისი დახმარებით მოხდა 13 ივნისის სტიქიის მეორე დღესვე ავტოფარეხის საცხოვრებელ ფართად გადაკეთება » Net Post
 
  • საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სკანდალური დოკუმენტი - ვისი დახმარებით მოხდა 13 ივნისის სტიქიის მეორე დღესვე ავტოფარეხის საცხოვრებელ ფართად გადაკეთება

სკანდალური დოკუმენტი - ვისი დახმარებით მოხდა 13 ივნისის სტიქიის მეორე დღესვე ავტოფარეხის საცხოვრებელ ფართად გადაკეთება2015 წლის 13 ივნისს დატრიალუბული სტიქიის შემდეგ სტიქიის ზონაში მცოვრები ბევრი ოჯახი პრეტენზიას გამოთქვამს, რომ მათ ზარალი არ აუნაზღაურდათ სრულად.

დაზარალებული აცხადებენ, რომ თანხები სგანაწილება ახლობლობით მოხდა.

ამასთან დაკავშირებით Netpost-ს ერთ–ერთი დაზარალებული ესაუბრა.

მისი თქმით, თეიმურაზ ბუხულეიშვილი, მცხოვრები ბაღდადის რაიონის სოფელ ფერსათში. 2015 წლის 13-14 ივნისამდე მას საჯარო რეესტრის მიხედვით საკუთრებაში უფიქსირდება ჩიქოვანის ქუჩა # 24ა-ში 16,75 მ2 ავტოფარეხი. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი ადგილობრივი მაცხოვრებლის თქმით მათ არც ახსოვთ აღნიშნულ მისამართზე რაიმე ავტოფარეხის არსებობა. "2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების მეორე დღესვე - 15 ივნის თეიმურაზ ბუხულეიშვილი ახერხებს(როგორც აშკარაა გავლენიანი მფარველების მეშვეობით) ერთ დღეში საჯარო რეესტრში აღნიშნული ავტოფარეხის საცხოვრებელ ფართად გადაკეთებას და მისგან შესყიდული იქნა აღნიშნული საკუთრება დაახლოებით 104.000 (ას ოთხი ათას) ლარად. ე.ი. 6200 ლარი 1 მ2-ში. ჩვენი ინფორმაციით მას ვიცეპრემიერი კახი კალაძე მფარველობს.

ამ დროს დაზარალებულთა უმრავლესობა დაუკმაყოფილებელია და მერიიდან ღებულობენ მხოლოდ გაურკვეველ პასუხებს მათთვის დახმარების გაწევაზე. აქვე აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ქალაქ თბილისის მუნიცეპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის დადგენილება № 17-66 -ის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის მიხედვით სტიქიის ზონაში დასაკმაყოფილებლები არიან 2015 წლის 13-14 ივნისისათვის რეგისტრირებული საცხოვრებელი ფართის მფლობელები" – აცხადებს დაზარალებული.

მიმაგრებული დოკუმენტი

სკანდალური დოკუმენტი - ვისი დახმარებით მოხდა 13 ივნისის სტიქიის მეორე დღესვე ავტოფარეხის საცხოვრებელ ფართად გადაკეთება

სკანდალური დოკუმენტი - ვისი დახმარებით მოხდა 13 ივნისის სტიქიის მეორე დღესვე ავტოფარეხის საცხოვრებელ ფართად გადაკეთება

სკანდალური დოკუმენტი - ვისი დახმარებით მოხდა 13 ივნისის სტიქიის მეორე დღესვე ავტოფარეხის საცხოვრებელ ფართად გადაკეთება

სკანდალური დოკუმენტი - ვისი დახმარებით მოხდა 13 ივნისის სტიქიის მეორე დღესვე ავტოფარეხის საცხოვრებელ ფართად გადაკეთება

სკანდალური დოკუმენტი - ვისი დახმარებით მოხდა 13 ივნისის სტიქიის მეორე დღესვე ავტოფარეხის საცხოვრებელ ფართად გადაკეთება

სკანდალური დოკუმენტი - ვისი დახმარებით მოხდა 13 ივნისის სტიქიის მეორე დღესვე ავტოფარეხის საცხოვრებელ ფართად გადაკეთება

სკანდალური დოკუმენტი - ვისი დახმარებით მოხდა 13 ივნისის სტიქიის მეორე დღესვე ავტოფარეხის საცხოვრებელ ფართად გადაკეთება

სკანდალური დოკუმენტი - ვისი დახმარებით მოხდა 13 ივნისის სტიქიის მეორე დღესვე ავტოფარეხის საცხოვრებელ ფართად გადაკეთება

სკანდალური დოკუმენტი - ვისი დახმარებით მოხდა 13 ივნისის სტიქიის მეორე დღესვე ავტოფარეხის საცხოვრებელ ფართად გადაკეთება

 

 

 

 

  • დღევანდელი ამბები
  • კითხვადი